0(532)5195221
0(352)5040224

Barbaros Mah. Grup Sok. Keskinkılıç Plaza No:7/6 Kocasinan/Kayseri

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Danışmanlık Hizmetleri											İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

ü Şirketlerin ihtiyaç olan pozisyonların kapatılması, 

ü Şirketlerin belirlenen yetkinlik modeline göre ölçülmesi

ü Şirketlerin yetkinlik modeline uygun olanların iş başı yaptırılması.

ü Şirket bünyesindeki kritik pozisyondaki yönetici ve yönetici adayı pozisyonların ölçülmesi 

ü Şirket bünyesindeki personellerin kariyer planlarının çıkarılarak geleceğe hazırlanmasıİnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişimi Danışmanlığı

ü Eğitim ihtiyaçlarının net olarak ortaya çıkarılması

ü Eğitim ve Gelişim adımlarının belirlenmesi

ü Alınan Eğitimlerin ölçülmesi

ü İşe alım argümanlarının aktif kullanımı

ü Yetkinlik modelli eğitim tasarımları


İnsan Kaynağı Alt yapı ve Sistem Kurulumu Danışmanlığı

ü  İK süreçleri belirlenmesi, gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulması,

ü  İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının her bir pozisyon için hazırlanması,

ü  Norm kadro Analizinin çıkarılması ve Kadro sistematiğinin kurgulanması,

ü  Şirket içi yönetmelik, prosedür ve talimatların belirlenmesi, Kurumun insan kaynakları yetkinlik modeliyle kurumsallaştırılması,

ü  Şirketin iş süreçlerine uygun olarak insan kaynakları hedeflerinin / Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) belirlenmesi ve insan kaynakları yapısının performans bazlı yönetim modeline göre tasarlanması,

ü  İnsan kaynakları yetkinlik modeli ile “İK Yetkinlik Sözlüğü” ve “İK Çalışma El Kitabı” çalışmalarının hazırlanması

ü  Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanların belirlenen yetkinlik modeliyle ölçülmesi ve gelecek için hazırlıkların yapılması,

ü  Şirketin tüm birimlerinde yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması.

ü  Çalışanların “Potansiyel / Performans” diyagramının oluşturulması ve kurgulanması,

ü  İşveren marka stratejisi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan bağlılığı çalışmalarının tasarımı, uygulanması,

ü  Bordrolama ve Özlük İşleri boyutunda mevcut yasalar gereği yapılması gereken işlemler ve gerekliliklerin tamamlanması uygulanır hale getirilmesi.


İnsan Kaynakları Denetimi Danışmanlığı (HR Audit)

ü İnsan kaynaklarını ve özlük uygulamalarını “Denetlenmeden Denetlen ve Sürecini Düzelt” felsefesiyle incelenir ve gerekli danışmanlık hizmetiyle de bu alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması,

ü Bordro ve özlük süreçlerinde kanunla yapılması gereken uygulamaların tespit edilip öneriler sunulması,

ü Yeni gelişen ve uygulamaya alınması gereken önerilerle özlük işleri süreçleri ve insan kaynaklarını sistem iyileştirmesinin sağlanması,


 Yönetici Eğitimi (Management Training)

ü Şirket geleceğinde yer alacak kadroların oluşturulması,

ü Şirket beklenti ve taleplerine uygun yetişmiş kadrolar,

ü Yetenekli kadro kazanımı,

ü Teknik, mesleki, davranışsal eğitimler,


Detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini ya da  hizmet talep formunu kullanarak sizlere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İletişim Bilgileri:

info@kaytimakademi.com - 05325195221