0(532)5195221
0(352)5040224

Barbaros Mah. Grup Sok. Keskinkılıç Plaza No:7/6 Kocasinan/Kayseri

Hijyen Eğitimi (Sertifika Programı) Eğitimler ve Sertifika Proğramları											Hijyen Eğitimi (Sertifika Programı)

Kanuni Dayanak

 

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesi İlgili kanuna istinaden Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Amaç

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Hijyen Eğitimini Kimler Alabilir Kanuni Zorunluluğu Var mı?

Madde 2) a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri. b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri. c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler. ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler. d) İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri e) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.


Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar

Madde 9 (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar: a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar. b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar. c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları

Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar. (2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

 

Eğitim yeri:

Kaytim Akademi Eğitim Salonları ya da hizmet alan işletmede uygun bir eğitim alanı.
 
Talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ya da hizmet talep formu kullanarak sizlere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.


EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.


İletişim Bilgileri:

info@kaytimakademi.com  - 0532 519 52 21