0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

İK / Diğer Danışmanlık Hizmetleri Hizmetlerimiz


İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Hizmeti

İş değerleme ve ücret yönetimi, günümüz şirketlerinin, özellikle insan kaynakları departmanlarının en temel gündem maddelerinden bir tanesidir. İş değerlemesi, bir organizasyonun içindeki veya benzer organizasyonların arasındaki işlerin birbirleriyle karşılaştırmalı biçimde değerini tarafsız olarak ölçen faaliyettir. Herhangi bir kurumda yapılan her işin bir diğeriyle karşılaştırılarak kolaylık ya da zorluk düzeyinin saptanması ve bunun da farklı uygulamalar için kullanılacak bir veriye dönüştürülmesidir.

 

Genel anlamıyla ücret yönetiminin amacı; işletme içindeki ücret düzeylerini ve ücret yapısını oluşturup buna uygun olarak, çalışanlara ödenecek ücretleri belirlemektir.

 

Bordrolama / OutSource Hizmeti

Bordrolama hizmeti, İnsan kaynakları kalitesini yükseltmek ve personel (vergi, sgk, sgk teşvik, kıdem ihbar vb.) giderlerinden tasarruf etmek isteyen şirketlerin tercih ettiği outsource çalışma modelidir. Ülkemizde yeni gelişmekte olan bir sektör olmasına rağmen Avrupa ve Amerika ‘da yaygın olarak tercih edilmektedir.
Bordrolama hizmeti alan bir şirketin, bordrolama ve özlük işleriyle ilgili tüm iş süreçleri, yasal sorumlulukları da üstlenen profesyonel bir danışman şirket tarafından yürütülür.

 

- Bordro Tahakkuk İşlemleri

- Sgk, E-Bildirge, İşkur işlemleri

- İşe Giriş/Çıkış İşlemleri

- Bireysel Emeklilik (BES) İşlemleri

- Tazminat İşlemleri

- Banka Ödeme Listeleri (Maaş, Avans, Prim)

 

Personel Özlük Hizmeti

Personel özlük işlemleri bordrolama işlemleri için bir noktada kaynak niteliğindedir.

Personel işe girdikten sonra hazırlanması gereken evrakların eksik olması, güncellenmemesi, iş yoğunluğu gibi sonradan tamamlanmasını güçleştirici problemlerle karşılaşılması, özlük dosyalarının %90 oranında eksik olduğunu göstermektedir.

Hem şirket içi düzen için gerekli olan özlük dosyası yasal olarak da eksik veya yanlış evrak bulunması durumunda işvereni zor durumda bırakabilir.


- Özlük Dosyası Oluşturma

- İşe Giriş/Çıkış Bildirimleri

- İzin/Yıllık İzin/Disiplin Yönetimi
- Sgk, İşkur Bildirimleri
- Personel Dosyası Arşiv

 

Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu

-Yabancı çalışma izni alabilmek için gerekli kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilerek ön incelemenin yapılması,
-Çalışma izni başvurusu yurt dışından yapılacaksa yurt dışındaki başvuru sürecine ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ÇSGB sürecinin yönetilmesi,
-Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli dosyanın hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
-Yabancı çalışma izni başvuru dilekçesi, iş sözleşmesinin hazırlanması ve Bakanlık otomasyon sistemi üzerinden on-line başvurunun yapılması
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.