0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

Personel Eğitimleri Hizmetlerimiz


İlkyardım Eğitimi

Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1

Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1

Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlkyardım Eğitimi Kaç Gün sürmektedir?

Temel ilkyardım Eğitimi ( ilk defa ilkyardım eğitimi alanlar) : 16 saat (2 Gün)

Yenileme İlkyardım Eğitimi (3 yıl içinde ilkyardım eğitimi alanlar): 8 saat (1 Gün)

İlkyardımcı Belgemi Ne zaman Yenilemem Gerekir?

İlkyardımcı belgeniz 3 yıl geçerlidir. 3 yıl içerisinde herhangi bir ilkyardım eğitim merkezine başvurarak yenileme işlemini yapabilirsiniz. İlkyardım yenileme eğitimleri 8 saat olarak düzenlenir. Yenileme eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu sınava girmenize gerek yoktur. İlkyardımcı belgeniz 3 yıl daha geçerli olur.

İlkyardım Eğitimi Nasıl Alabilirim?

İlkyardım eğitimleri en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. 5 ve üzeri katılımcı sağlandığında firmanızın eğitim salonunda eğitim düzenlenebilmektedir. 5 kişiden az olan katılımlarda açılan herhangi bir gruba dahil olabilirsiniz. Firmaların talebi doğrultusunda firmanın eğitim salonunda veya ilgili dış eğitim salonunda  hafta içi veya hafta sonu düzenlenmektedir.

Eğitim Sonunda Sınav Düzenlenmekte midir?

Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce  belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir.

İlkyardım Eğitimi Sadece Teorik Olarak mı Anlatılır?

Hayır. İlkyardım eğitimleri teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak düzenlenir. Her katılımcı Yetişkin, çocuk ve bebek maketlerinde Temel yaşam desteği uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca Tam tıkanmada uygulanan karına bası (Heimlich manevrası), koma pozisyonu, şok pozisyonu, kanama durdurma yöntemleri, kırıkların sabitlenmesi, Hasta-Yaralı taşıma teknikleri vb konularda uygulama yapılmaktadır.

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,

Temel yaşam desteği,

Kanamalarda ilkyardım,

Yaralanmalarda ilkyardım,

Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilkyardım,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,

Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım,

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

Boğulmalarda ilkyardım,

Hasta / Yaralı taşıma teknikleri.


Yangın Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Yasal Dayanak

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Eğitimin İçeriği

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri

Yangınların Sınıflandırılması

Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları

Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı

Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler

Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.

Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)

Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar

Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması

Yangın Söndürme Tatbikatı

 

Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?

·         Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

·         İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

·         Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

·         Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

·         İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.

·         Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

·         Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.

·         Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

·         30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimi Ücretli Midir?

Ücret konusu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. bendinde “Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir, kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.” şeklinde açıklanmıştır.

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.

 

Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış

İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci

İş Analizi ve Görev Tanımı

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetimi

Kariyer Yönetim Sistemi

Personel Özlük İşleri

Puantaj ve Bordrolama

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku