0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

Dijital İK Hizmetlerimiz


E-Bordro

Mobil imza özelliği, imzalanmış verinin kim tarafından imzalandığını, bütünlüğünü ve güvenilirliğini dijital ortamda teyit etmenizi sağlar. Sisteme yüklenen bordro, izin çizelgesi, iş sözleşmesi gibi evraklarda mobil imza ile imzalama seçeneğini seçerek çift faktörlü doğrulama metodu güvencesiyle evraklarınıza hukuki geçerlilik kazandırabilirsiniz.

Mobil imza üçüncü tarafların erişimine kapalıdır, bu nedenle güvenlik riskini en aza indirir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ıslak imza ile eşdeğer tutulur.

Neden Mobil İmza Özelliği?

* Mobil imza posta yoluyla gerçekleşen ıslak imza sürecine göre çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir.

* Mobil imza genellikle ıslak imzadan daha güvenilir bulunur. Çünkü dokümanların değişmez bütünlüğü korunur, kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğu garanti edilir, hata payı daha azdır.

* Mobil imza; bordro, ücret hesap pusulası, izin talep formu, ihtarname, iş sözleşmesi, zimmet tutanakları, KVKK formu ve ibraname gibi dokümanların hızlıca imzalanması ve saklanmasını sağlar.

 

E-Puantaj

Çalışanların işe giriş-çıkış bilgilerini, izin, vardiya, mola kayıtlarını ve fazla mesailerini kayıt altında tutabilir, rapor çıktıları alabilir, onay süreçlerini ve puantaj takibi işlemlerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Çalışanların çalışma takvimine göre işe gelip gelmediğini denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Zaman yönetiminin bir diğer adı olan personel devam kontrol sistemleriyle (PDKS) çalışanların işe giriş & çıkış saatlerinin, izinlerinin doğru hesaplandığından emin olursunuz.

Çalışanlarınızın vardiyaları, kayıp saatleri, molaları tek bir panel üzerinden görüntülenebilir ve yönetilebilir. Akıllı vardiya yönetiminde, vardiyalar sabit, esnek ve dinamik vardiya olarak kategorize edilebilir. Sabit vardiyada belirli giriş-çıkış saatlerine göre hesaplama yapılırken, esnek ve dinamik vardiyada gün içerisindeki toplam çalışma süresi baz alınır.

Bir çalışana aynı gün içerisinde birden fazla dönüşümlü vardiya ataması yapılabilir. Böylece çalışan durumuna ya da saatine göre kendisine atanan vardiyalardan birini seçerek iş gününü sorunsuz tamamlayabilir. Kayıtlar personel vardiya giriş ve çıkışı yaptığında otomatik olarak alınır ve sisteme işlenir böylece yönetici farklı vardiya bilgileri ve hesaplamalar arasında kaybolmaz.

 

E-İzin

Personel izin hakedişlerinin sistem tarafından sizin yapacağınız ayarlar ile hesaplanması sağlanabilmektedir.

Tüm personellerin kullanılan ve kalan izinlerinin raporlanması sağlanabilmektedir.

İzin kullanımları sıralı amirler onayı ile veya manuel gerçekleştirilebilir.

Gelişmiş izin seçeneklerinde kimlerin ne kadar izin talep ettiği, hakedişler ve bu izinleri hangi departmanların göreceği ya da izinlerin ne kadar süre önceden talep edilebileceği gibi detaylar sistem üzerinden tanımlanabilir.

Onay gerektiren izin tiplerinde belge ibrazı talep edildiğinde raporlar ya da belgeler sistem üzerinden gönderilebilir ya da izin dökümanlarına kaydedilebilir. İzin tiplerine göre izin talebinin mobilden ya da direkt insan kaynaklarına şahsen yapılması gerektiğinin bilgisini işletme sistem üzerinde belirleyebilir.

 

E-Performans

Performans yönetimi modülünde, performans şablon seçimiyle, panele hedef (kpi) ve yetkinlikler (competence) tanımlayabilirsiniz.

Yetkinlikler kısmına kurumsal, mesleki, sosyal, liderlik, organizasyon becerisi gibi dilediğiniz kadar farklı grupta yetkinlik, aynı şekilde hedefleriniz kısmına departmanınızın belirlediği ( satış hedefleri, müşteri memnuniyeti…) hedefleri farklı başlıklar altında tanımlayabilirsiniz. Ölçmek istediğiniz değer, hedef ve yetkinlik havuzundan seçilebildiği gibi havuzda bulunmayan bir madde de ekleyebilirsiniz.

performans değerlendirme modülü, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, performans değerlendirmelerini periyodik zaman dilimlerinde KPI (Anahtar Performans Göstergesi) oluşturacak şekilde yapmanıza olanak sağlar.

Performans değerlemesi birebir yapılabileceği gibi; astı, kendisi, eşiti ve üstü tarafından değerlendirilme imkanı sunarak performans değerlemesini 360 derece yapar. 360 derece performans değerlendirmesi çalışanlarınızın gerçek performanslarını hesaplayarak adil bir süreç yönetmenize yardımcı olur.

Belirlenen periyotlarda, hedef ve yetkinlikler değerlemesi sonuçlarına göre çalışanlarınızı ödüllendirebilir veya performansta iyileştirme yapılması gerekiyorsa eğitim yönlendirmesi yapabilirsiniz.

 

E-Özlük

İş Kanunu’nun 75. maddesine göre işverenler, çalışan her personel için özlük dosyası tutmak zorundadır. Gerek görülmesi durumunda bu belgeleri yetkili kişilere göstermekle yükümlüdür.

Özlük dosyası modülümüzle, çalışana ait; iş sözleşmesi, işe alım ve izin evrakları, finansal belgeler, çalışma süresince aldığı evraklar, görevlendirme ve mesai formları gibi tüm resmi belge ve kayıtları online sistemde biyometrik imza ile doğrulanmış olarak saklanabilir.

Özlük dosyalarını dijitale taşımak ve dijital kopya olarak kullanmak daha kullanışlı ve kolay olması nedeniyle birçok insan kaynakları departmanı tarafından tercih edilmektedir

özlük dosyasının işe girişte oluşturulmasının yanında, iş sürecinde de güncel ve eksiksiz olarak saklanması sağlanır.

Çalışana ait bilgilerin kapsamı dahilinde sistemdeki alanlara ek olarak özelleştirilebilir alan tanımlanabilir.

Dijital ortamda aranan belgelerin hemen bulunması kolaylaşır. Orijinal belgelerde yaşanan yıpranma problemi yaşanmaz.

Çalışanlarla ilgili tüm bilgilere mobil veya web üzerinden, internetin olduğu her an ve her yerden ulaşılabilir.

 KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kuralları gereğince çalışanların kişisel bilgileri sistemde, çalışan çıkarları doğrultusunda anonimleştirilmiş olarak tutulur.

 Özlük dosyalarının dijital ortamda KVKK’ya uygun olarak oluşturulması hem işveren hem de insan kaynakları departmanı çalışanları için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.