0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

İK Analitiği Hizmetlerimiz


Sözel İK’dan Sayısal İK’ya

Yapay Zeka tabanlı İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi ile iş yerinizde çalışan ve işveren mutluluğunu ve iş yeri bağlılığını artırırken, çalışan devir oranını (turnover) azaltabilirsiniz. Şirketinizden kaybettiğiniz 1 çalışanınız bile çok değerli, yeri doldurulması zor ve maliyetlidir. Mavi - beyaz yaka ayrımı yapmaksızın işletmenizde Adil Ücret Sistemi kurabilirsiniz.

 

İş Analizleri, şirketin stratejik hedefleri ile yakından ilgili olan rol ve sorumlulukların hem çalışanlar hem de yöneticileri tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacı ile İşin; amacı, organizasyon yapısı içerisindeki yeri ve ana sorumluluklarını açıklayan, aynı zamanda; İşin boyutları, iç ve dış bağlantı, ilişkiler zinciri, kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyi ve sahip olduğu ana sorumluk ve rolleri içeren çeşitli bilgilerin toplanması ile elde edilen verilerdir.

 

İş analizi, organizasyon içerisindeki rol ve sorumlulukların ne şekilde dağıldığını gösteren İş Tanımlarının hazırlanması ya da güncellenmesi için yapılır.

Bunun sonucunda, şirket şunları kolayca kontrol edebilir:

>> Organizasyon tarafından gerçekleştirilmesi gereken çıktı ve başarılar,

>> Pozisyondan beklenen sonuca ulaşmada gerekli olan yeterlilikler ve ölçüm kriterleri,

>> İşin beklenen sonuca ulaşması için gerekli olan diğer bilgi ve beceri düzeyi,

Bu çalışma yapılırken dört temel ilkeye uyulur.

Liste değil, analiz

Kişiler değil, işler

Yargılar değil, gerçekler

İşlerin bugünkü hali

 

İş Tanımları işletmelerdeki işlerin;

Varlık nedeni nedir, bu işe neden ihtiyacımız var?

Organizasyona faydası nedir?

Hangi sınırlar içerisinde çalışmaktadır?

Kalıcı hedefleri nelerdir? Gibi soruları cevaplar.

 

İş Tanımı, önemli bir yönetim aracıdır:

İşin çalışan ve yönetici tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar,

Çalışan ve yönetici arasında elde edilmesi istenen sonuçlar ile ilgili iletişimi sağlar,

Organizasyonun içerisinde sorumlulukların dağılımını her pozisyonun rolünü tanımlar,

Çalışanın şirketin amaçlarına ve önceliklerine ne şekilde katkı sağlayacağını belirler.

 

İş Değerleme ve Ücret Sistemi

Tüm dünyada, çeşitli ölçekteki kuruluşlarda kariyer ve ücret yönetiminin bir sistematiğe bağlanması ve şirket içinde ücret dengesi ve ücret eşitliğin sağlanması amacıyla, işlerin/pozisyonların maaşlarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir.

İşletmelerde, İş Değerleme ve Ücret Sistemi kurma projeleri dünyada yaklaşık 80 yıl önce ülkemizde ise ilk örnekleri Sümerbank gibi kamu iştiraki olan işletmelerde kullanılmaya başlamıştır.

Bu güne kadar, uzun süreli ve yüksek bütçeli proje maliyetleri ile hayata geçirilen İş Değerleme ve Ücret Sistemi kurma çalışmaları, her an elinizin altında, ulaşabileceğiniz, güncelleyebileceğiniz ve yeni eklemeler yapabileceğiniz bir yazılım haline getirildi.

Yurtiçinde ve dünyada sayısız büyük şirketin yararlandığı bu İş Değerleme ve Ücret Sistemi “faktör - puan” olarak adlandırılan bir tekniğe dayanır ve aynı zamanda yine tüm dünyada kullanılan sıralama ve sınıflama metotlarını da bünyesinde barındırır.

İşlerin; 4 Ana grubun altında toplanmış 13 iş faktörü çerçevesinde değerlendirme imkanı sağlamaktadır.

Bu Ana Gruplar;

>> Bilgi ve Beceri

>> Sorumluluk

>> Çaba

>> İş Koşullarıdır.

 

Piyasa Ücret Araştırması

·         Piyasa Ücret Seviyeleri

·         Ücret Artışları

·         Ücret dışı olanaklar

·         Sosyal yardımlardaki gelişmeler

·         İş tanımları

·         İkramiye ve prim

·         Yıllık ortalama toplam gelir

·         Yıllık azami toplam gelir

·         Yıllık asgari toplam gelir

·         Personel gruplarına göre ücretler

·         İş unvanına göre ücret dağılımı

·         Alfabetik ücret referans dağılımı

·         Yıllık toplam gelir artışları

·         Personel profili

·         Katılımcı profili