0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

Teknik Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz


Basınçlı Ekipmanlar

Kazanlar, hidroforlar, genleşme tankları, kompresör hava tankları, otoklavlar gibi basınçlı ekipmanların testleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir. Basınç testleri işletme basınçlarının 1,5 katında yapılmalıdır.

·         Buhar kazanı, kızgın yağ kazanı periyodik muayenesi

·         Kalorifer kazanı periyodik muayenesi

·         Kompresör hava tankı periyodik muayenesi

·         Hidrofor, genleşme tankı periyodik muayenesi

·         Sıvılaştırılmış LPG tankları periyodik muayeneleri

·         Kriyojenik tanklar periyodik muayeneleri

·         Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

Kaldırma İletme Ekipmanları

Forkliftler, transpaletler, vinçler, caraskallar, kule vinçler, mobil vinçler, liftler, platformlar, asılı erişim donanımları, yürüyen merdiven ve bantlar gibi ekipmanların testleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir. Ağırlık testleri bazı ekipmanlara statik test (beyan yükünün 1,25 katı) ve dinamik test (beyan yükünün 1,1 katı), bazı ekipmanlara da kapasite denge diyagramlarında belirlenen ağırlıklara göre test yapılmalıdır. Araç kaldırma liftinde beyan yükünün 1,5 katında statik test yapılmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları, yatay eksende, dikey eksende veya hem yatay hem de dikey eksende hareket ederek bir yükün yerini değiştirmeye yarayan ekipmanlardır. Kaldırma iletme ekipmanlarını standartlarına uygun olarak gerekli güvenlik komponentleri kontrol edilir. Ayrıca yükleri ilk üretildiği gündeki gibi güvenli bir şekilde taşıyabildiğini test etmek için dinamik ve statik testlere tabi tutulur. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının bakımları takip edilecek, verimli ve güvenilir çalışması sağlanır.

·         Forklift periyodik muayenesi

·         Transpalet periyodik muayenesi

·         Vinç periyodik muayenesi

·         Caraskal periyodik muayenesi

·         Kule vinç periyodik muayenesi

·         Mobil vinç periyodik muayenesi

·         Lift periyodik muayenesi

·         Asılı erişim donanımları periyodik muayenesi

·         Yürüyen merdiven ve bant periyodik muayenesi

 

Topraklama Ölçümleri

Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre fabrika, hastane, otel, spor kompleksi, eğitim-öğretim alanları, üretim tesisi, vb. başta olmak üzere İş Güvenliği kapsamında, elektrik tesisatında topraklama ölçümü ve elektrikle çalışan makinaların gövde koruma topraklama ölçümü yapılmalıdır.

İnsan sağlığını ve cihazların kullanım ömrünü korumak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalı ve belirlenen periyodlarda topraklama ölçümleri yapılarak da bunun işlevselliği kontrol edilmelidir.

 

Topraklamanın amacı kaçak elektriğin bir iletken vasıtası ile toprağa akmasını sağlamaktır. Dolayısı ile;hem son kullanıcı noktalarında ( priz vb.) hem de elektrik ile çalışan cihazlarda oluşabilecek olası bir elektrik kaçağı riskine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir.

 

Topraklaması yapılmış sistemde;

Elektrik kaçağı olan bir iletkene (ürüne, malzemeye, vb) bir kişi tarafından dokunulduğunda elektrik akımı insan üzerinden değil, toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Bunun için topraklama direncinin 0(sıfır)’a yakın olması istenilir.

Bu senaryonun tam tersi, topraklamanın olmadığı düşünüldüğünde ise can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir.

Topraklama tesisatı can ve mal güvenliği güvenliğini korur. Topraklama ölçümleri periyodik olarak yapılır. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre ölçümler yapılır. Topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir:

 

- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) : 2 yıl 

- Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl ” Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için;

- Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl 

- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl 

- Sabit işletme elemanları için: 1 yıl 

- Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay

 

Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 44.maddesinde Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümler ve 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’dir.

Topraklama direnci ölçümlerinde kullanılan cihazlar senede en az bir defa kalibre edilir. Ölçümler Elektrik Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Elektrik Teknikerleri tarafından yapılabilir.

 

Tesisatlar

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, yangın pompa merkezi hidrantlar, yangın söndürme tüpleri, gazlı söndürme sistemleri ve su deposu gibi sistemler bir tesisin yangınla mücadele ekipmanlarının tamamı yangından korunma sistemleridir.

Tüm sistemin her zaman yangına hazır olduğunu yönetmelik ve standartlara göre test edilerek, doğrulanır ve her yıl tekrarlanarak raporlanır.

 

Yangın tesisatı testi, tesisat basınç testi, tesisat proje kontrolü,  algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sisteminin kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

Havalandırma tesisatı ise projeye uygunluk esasları altında incelenerek muayene edilmektedir.