0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

MYK Belgelendirme Hizmetlerimiz


4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

 

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir birim olan MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından verilen, herhangi bir meslek dalında ulusal yeterliliği temsil eden belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için öncelikle yetkili öğretim kurumlarından diploma sahibi olmak gerekir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

MYK kurumuna başvurarak, yeterlilik belgesi alınabilir. Ayrıca, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından da, Mesleki yeterlilik belgesi alınabilir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu mudur?

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 6645 sayılı kanun ile 4 Nisan 2015 tarihinde, meclis tarafından kabul edildi. Ayrıca bu kanunla, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da bazı düzenlemeler gerçekleştirildi.

 

Yasada yapılan düzenlemelerin nedeni, iş kazalarının sıklıkla yaşanması ve yetkin olmayan kişilerin, teknik işlerde çalıştırılmasıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler, MYK kurumu tarafından belirli standartlar dahilinde belgelendirildi. Böylelikle, iş güvenliği sağlandı ve yetkin olmayan kişilerin, teknik işlerde çalışması önlenmiş oldu.

 

İlgili kanuna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen mesleklerde, bakanlığın tebliğinden 1 yıl sonra, Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale getirildi. Eğer belge alınmazsa, ilgili mesleklerde, öğretim kurumlarından alınan diploma olsa bile çalışılamayacak.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi Meslekler için Zorunludur?

Başta inşaat, motorlu taşıtlar, ulaştırma ve iş yönetim sektörü, elektrik ve emlak olmak üzere, birçok sektörde zorunlu hale gelmiştir. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu sektörlerin tamamına getirilmiştir. 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilmektedir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Mevzuat gereğince sınava girmek ve sınavda yeterli puan almak zorunludur. Sınavda başarı gösteren kişilere ise sertifikaları verilir. Sınav sonucunu ve sertifika durumunu öğrenmek için; e-devlet üzerinden hesabınıza giriş yaparak veya MYK sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Şartları Nelerdir?

MYK ya da MYK tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşlara öncelikle başvuruda bulunulur. Başvuru bu kurumlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirmesi olumlu bulunan adaylar, sınav ve ölçme uygulamasına tabi olurlar. Sınavda ve diğer testlerde başarılı olan adaylar ise, Mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazanırlar.

Yetkinliğini ve becerisini kanıtlayabilen kişiler, birden fazla meslekten, yeterlilik başvurusunda bulunabilirler. Sınavlarda başarılı olmaları halinde ise birden fazla meslekten, yeterlilik sertifikası alabilirler.

 

Europass Sertifika Eki Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazananlara verilen, AB ülkeleri ve Europass sistemini tanıyan ülkelerde geçerli olan bir sertifika türüdür. Europass sertifika eki almaya hak kazanan kişiler, sertifika ekini tanıyan ülkelerde, mesleklerini yapabilme şansına sahiptirler. Ancak mesleğin icra edilmesi arzu edilen ülkeler, kişiyi ek sınavlara tabi tutabilirler. Ayrıca ek belge talebinde de bulunabilirler. Bu yüzden Europass sertifika eki, denklik garantileyen bir belge yerine geçmez. Sertifika eklerine, MYK internet sitesinden ulaşabilir ya da MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan talep edebilirsiniz.

Kişiye özel düzenlenen bir belge de değildir. Sertifika ekine ait tam listeye MYK sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Avantajları Nelerdir? Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır

Nitelikli iş gücünün artması, ülke ve dünya çapında verimin artmasını sağlamış ve istihdama olumlu katkılar sağlamıştır. Bu bakımdan, mesleki yeterlilik belgesinin avantajları:

• Herhangi bir meslekte yeterli olan bireyler, haksız rekabetten korunmuştur.

• Yeterlilik belgesi alan kişilerin iş bulması kolay hale gelmiştir.

• İşverenler bu belgeye sahip olan nitelikli personeli, şüphe duymadan işe alabilir ve verimi garantileyebilirler.

• İşverenler, yeterlilik belgesi sahiplerini işe alarak, devlet tarafından sağlanan teşviklerden de yararlanabilirler.

• Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde, KOBİ’ler gelişmeye başlamış, hizmet kalitesi standart hale gelmiştir.